Basisscholen en Sportbedrijf Almelo investeren in sport en bewegen in en rondom school

Aankomend schooljaar investeren meer basisscholen in Almelo in de kwantiteit en kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Dit doen ze door middel van het inhuren van vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Sportbedrijf Almelo. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs is een gediplomeerde sportleraar die een opleiding aan een sportacademie heeft gevolgd.

De sportmakelaar van de school en van de wijk
Naast de inzet tijdens de gymles, zal de vakleerkracht het aanspreekpunt worden op de school voor sport en bewegen en een gezonde leefstijl. Zo verzorgt de vakleerkracht bijvoorbeeld het beweegdiploma; gymles voor kinderen vanaf 2 jaar. Merken vakleerkrachten dat kinderen een motorische achterstand hebben dan gaan ze in overleg met de ouders kijken of het kind wellicht opgegeven kan worden voor ‘Level Up’, een club die zich inzet voor kinderen met een motorische achterstand. Ook zijn de vakleerkrachten actief in en rondom het schoolplein. Zowel Sportbedrijf Almelo als de basisscholen vinden het belangrijk dat kinderen meer gaan spelen en bewegen, zowel tijdens de les als in de pauze en na schooltijd. De vakleerkracht bewegingsonderwijs is hierin een belangrijke schakel.

Wil een kind wel sporten, maar hebben de ouders geen financiële mogelijkheden hiervoor, dan is de vakleerkracht ook intermediair van het Jeugdfonds Sport. De vakleerkracht gaat samen met de school en ouders kijken naar geschikt sportaanbod voor het kind.

“Vorig jaar zijn we al bij een aantal scholen gestart en dat is een enorm succes gebleken. We zijn erg blij dat deze vlek nu breder wordt uitgerold en hopen dat het niet om incidentele inzet zal gaan, maar vooral ook om structurele inzet.” Aldus Erik Busscher, directeur Sportbedrijf Almelo. Almelo heeft te maken met een behoorlijke uitdaging als het gaat om gezonde leefstijl en bewegen. Door op veel scholen actief te zijn, ziet de vakleerkracht veel kinderen uit Almelo. Zo hopen Sportbedrijf Almelo en de basisscholen in Almelo met aantrekkelijke lessen de kinderen enthousiast te maken voor sport en bewegen en ze door te leiden naar de sportvereniging of naar andere sportaanbieders. Naast dat de scholen met de vakleerkracht bewegingsonderwijs kennis en expertise inhuren, ontlasten ze ook de leraren die te kampen hebben met een behoorlijke werkdruk.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.

Post comment