Alles op een rijtje

Coronamaatregelen

Op deze pagina lees je meer over de actuele situatie met betrekking tot de coronamaatregelen.

Direct naar:

Algemene richtlijnen

Voorwaarden RIVM

Om de voorwaarden van het RIVM en de overheid na te leven, zijn er regels opgesteld. De belangrijkste aandachtpunten zijn als volgt:

 • Houd je aan de gebruikelijke richtlijnen van het RIVM; Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzonderingen voor kinderen en jongeren <18 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog én was voor en na het zwemmen je handen voor 20 seconden.

Mondkapje

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in publieke binnenruimtes. Dit geldt voor de accommodaties van Sportbedrijf Almelo vanaf binnenkomst, in de kleedkamers en alle overige ruimtes. Tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Het dragen van een spatscherm (faceshield), bandana of sjaal bedekt niet volledige de neus en mond en wordt dus niet gezien als een mondkapje.

Meer weten?

Raadpleeg de website van het RIVM voor de meest recente landelijke informatie omtrent Corona.

RIVM

Zwembad Het Sportpark

Helaas moeten wij de organisatie van de zwemactiviteiten aanpassen aan de strengere coronamaatregelen die bekend zijn gemaakt in de persconferentie van het kabinet. Lees alle informatie goed door voor je bezoek aan Het Sportpark. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Algemeen

Voor alle gasten van het sportpark gelden onderstaande regels:

 • Zwemmers komen met zwemkleding onder de gewone kleding.
 • Toegang via de gehandicaptenkleedkamer en doucheruimte.
 • Omkleden op een stoel langs het wedstrijdbad.
 • Spullen op de stoel laten liggen.
 • 1,5 meter afstand houden is verplicht vanaf 18 jaar. Dit geldt ook in het water.
 • Na het zwemmen zo snel mogelijk de accommodatie verlaten via de doucheruimte aan de raamkant.
 • Alle douches zijn gesloten.
 • Voor aankleden zijn alle kleedkamers en kleedhokjes open.

Mondkapje

Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes is verplicht. Houd voorafgaand aan je bezoek rekening met het volgende:

 • Bij binnenkomst van de accommodatie is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembad (betreden van natte ruimte) geldt geen mondkapjesplicht voor zwemmers. Er geldt wél een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers (bijv. ouders/begeleiders).

Funky Friday

Elke vrijdagavond van 19:00 t/m 20:30 uur wordt Funky Friday georganiseerd bij Het Sportpark. Deze activiteit gaat nog steeds door, maar er zijn wel enkele wijzigingen:

 • Kaartjes zijn alleen online te koop via www.sportbedrijfalmelo.nl/tickets (er zijn max. 100 tickets beschikbaar, vol=vol!)
 • Alleen de Funky Friday e-tickets zijn geldig. Overige tickets & abonnementen kunnen niet gebruikt worden.
 • Er worden geen volwassenen toegelaten in het gebouw van Het Sportpark.

Activiteiten & recreatief zwemmen

Voor alle activiteiten geldt een maximaal aantal van 30 personen (volwassenen + kinderen) per tijdsblok. Zodra er 30 personen binnen zijn gaat de voordeur op slot.

Plan je bezoek

Over het algemeen zijn de ochtenden (07:00 – 08:00 & 08:15 – 09:15) bij ons het drukst bezocht. Wij raden je daarom aan je bezoek te plannen op momenten dat het rustiger is in het zwembad.

Meer weten?

De keuzes met betrekking tot de organisatie van onze activiteiten, baseren wij op de regels en richtlijnen zoals omschreven in het protocol verantwoord zwemmen. Klik op de link voor meer informatie.

Protocol Verantwoord Zwemmen

Verhuur

Op 13 oktober 2020 zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd met vergaande consequenties, ook voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs.

De belangrijkste maatregelen en wijzigingen:

 • De sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Voor individuele sportdeelname voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);
 • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.
 • Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in publieke binnenruimtes. Dit geldt voor de accommodaties van Sportbedrijf Almelo vanaf binnenkomst, in de kleedkamers en alle overige ruimtes. Tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden. Het dragen van een spatscherm (faceshield), bandana of sjaal bedekt niet volledige de neus en mond en wordt dus niet gezien als een mondkapje.

De genomen maatregelen gelden voor tenminste vier weken. Over twee weken analyseert het kabinet de effecten van de maatregelen. Op basis van de nieuwe maatregelen is ook de Twentse noodverordening COVID-19 weer aangepast.

Wedstrijden en toernooien en toeschouwers

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 1000 topsporters uit overige sporten.

Kunnen competities nu nog wel doorgaan?

Nee. Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. Daarom is publiek niet meer toegestaan bij amateurwedstrijden en profsportwedstrijden.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Ja. Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen ook voor kinderen?

Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Wat zijn de maatregelen voor trainingen?

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen.

Mogen journalisten en technici voor beeldregistratie aanwezig zijn bij wedstrijden?

Ja. Journalisten en technici voor beeldregistratie mogen aanwezig zijn. Zij moeten wel voldoen aan de maximale samenkomst- en gezelschapsgroottes en overige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan?

Neem contact op met de organisator. Vaak staat hierover iets in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag niet staan dat u helemaal geen recht op geld terug zou hebben.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.


Sportkantines

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.


Binnen en buiten sporten

Is het toegestaan om binnen en buiten te sporten? 

Sporten is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Voor individuele buitensporten (zoals bootcamp) geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.

RIVM heeft een generiek kader coronamaatregelen opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe ondernemingen en organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Momenteel worden de bestaande protocollen op het gebied van sport verder aangescherpt. De verwachting is dat deze beschikbaar zijn voordat de nieuwe maatregelen ingaan (14 oktober 22 uur).

Is het de bedoeling dat sportaccommodaties hun terrein ook openstellen voor mensen die geen lid zijn van de club?

Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid zijn. Het verschilt per sportaanbieder of dit ook mogelijk is. Meld u bij de sportaanbieder om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. NOC*NSF en de sportbonden laten via hun websites weten  hoe het sporten op een veilige manier kan. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht.

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel.

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of fitnessclub of andere sportaanbieder?

Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld.

Ik heb een kaartje voor een sportwedstrijd. Kan ik mijn geld terugkrijgen als die niet door kan gaan?

Als u een kaartje heeft voor een sportwedstrijd, kunt u uw geld terugvragen. Organisatoren kunnen u een voucher of tegoedbon aanbieden. Hiermee kunt u later een wedstrijd bezoeken. Hiermee proberen organisatoren uit grote financiële problemen te komen.

Meer informatie vindt u op de websites Bewaar Je Ticket en Save your ticket (Engels).


Zwemmen

Kan ik de zwemlocatie voor natuurwater in mijn omgeving bezoeken?

Zwemlocaties in de natuur, zoals recreatieplassen en meertjes zijn sinds 1 mei geopend. U mag er gebruik van maken als u rekening houdt met de volgende spelregels:

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
 • Betaal contactloos, dus niet met contant geld.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.

Kan ik weer naar het zwembad om vrij te zwemmen of voor zwemles?

Ja, zowel binnen- als buitenzwembaden zijn geopend. Zwembaden zullen extra maatregelen nemen om alle hygiënemaatregelen van het RIVM goed na te leven en het virus geen kans te geven binnen het complex. Bovendien dienen bezoekers de 1,5 meter in afstand in acht te nemen in en uit het water. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 afstand te houden in en uit het water.

Meer weten?

Houd onder andere de volgende websites in de gaten voor de meest actuele informatie:

Sportprotocol
Noodverordening
Rijksoverheid

Tijden & tarieven

Wil je meer weten over de openingstijden en tarievenoverzicht van Het Sportpark?

Tijdenoverzicht
Tarievenoverzicht

Informatie

Indien je vragen hebt over de coronamaatregelen en/of openingstijden, neem dan telefonisch contact met ons op via 0546 – 863636.