VerenigingenVoortdurend in beweging

In deze serie kijken we mee over de schouders van AVC Heracles. Welke uitdagingen komen zij tegen en hoe verloopt het proces naar een  gezondere kantine. Het begint allemaal bij een gesprek onder het genot van een kopje koffie waarna de appel spreekwoordelijk begint te rollen.

Tijdens een van de gesprekken met het bestuur van AVC Heracles komt de gezonde kantine ter sprake. Een ambitie die ook is opgenomen in de visie maar waar nog geen concrete actie op is gezet.  “Wij vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze (jeugd)leden door ze niet alleen maar in verleiding te laten brengen met ongezond eten en drinken” aldus de voorzitter Jan Smelt. Monique Keijser (secretaris) vult aan “het zou mooi zijn om het nu op te gaan pakken. Ik wil mij hier als bestuurslid zeker hard voor maken. Het is dan ook goed om Sylvia van kantinebeheer vanaf het begin erbij te betrekken”.

JOGG-TeamFit is een organisatie die verenigingen hierbij helpt. Middels kleine stappen coachen zij verenigingen naar een gezondere kantine. Het voorstel om een oriënterend gesprek in te plannen met Eva Hovenkamp (TeamFit coach) wordt positief ontvangen door het bestuur. Tijdens dit gesprek legt Eva uit wat de werkwijze is van TeamFit.

TeamFit legt de focus op 3 thema’s: gezonde voeding, alcoholbeleid en een rookvrij sportcomplex. Aan de hand van challenges (kleine stapjes) kan er een badge behaald worden. Voor gezonde voeding zijn zelfs 2 badges te halen. In een online omgeving zijn de kleine stappen te vinden, samen met allerlei hulpmiddelen, denk aan documenten en tips maar natuurlijk staat Eva ook altijd klaar om te helpen. Zij houdt dan ook vanaf de achtergrond nauwlettend in de gaten hoe het gaat met de challenges. Is een challenge behaald dan vinkt een vereniging deze af in de online omgeving. Voor de gezonde voeding badge 1 geldt dat er 9 challenges behaald moeten worden om de badge te ontvangen van Eva. Van de 9 challenges ontdekt Eva vaak dat er bewust of onbewust al een aantal behaald zijn. Zo ook bij AVC Heracles. Iedere zaterdag staan er schalen met fruit klaar voor de leden. Er zijn watertappunten aanwezig waar leden hun bidon kunnen vullen en wanneer de jeugd speelt wordt er geen alcohol geschonken. Daarnaast worden de eerste stappen gezet die betrekking hebben op het roken. Zo is er met ingang van dit seizoen één rookplek op het sportcomplex waar gerookt mag worden. “Je ziet dat de vereniging al aan de slag is gegaan” zegt Eva. Hierbij is het van belang dat je dit goed communiceert naar de leden toe. “Je moet de leden duidelijk maken waarom er veranderingen doorgevoerd worden. Waarbij het eerder vanzelfsprekend was om iets te doen bijvoorbeeld roken langs de lijn moet het vanzelfsprekend worden dat je gaat roken bij de rookplek en niet meer langs de lijn of op andere plekken op het sportcomplex”.

Na afloop van het gesprek met Eva plannen we een moment waarop de kantinescan plaats kan vinden. In de kantinescan kijkt Eva samen met het bestuur, kantinebeheerders en mensen uit de vereniging naar het huidige aanbod. Wat wordt er aangeboden in de kantine? Hoe ziet de presentatie eruit? Is er een watertappunt aanwezig? Allemaal vragen welke Eva graag beantwoord ziet worden. “Aan de hand van de kantinescan zal er een persoonlijk advies op maat volgen. Welke mogelijkheden zijn er voor AVC Heracles die passen bij de vereniging? Aan de hand van de challenges (de 9 kleine stapjes) zal het advies opgebouwd worden om zo naar een (nog) gezondere kantine toe te gaan werken waarbij de vereniging bepaalt hoe snel het proces zal verlopen”. Het doel voor AVC Heracles zit hem in de uitbreiding van het aanbod aan de leden. “Ons doel is niet om alle ‘niet zo gezonde’ (lees: de lekkere vette hap) uit de kantine te halen maar om het aanbod uit te breiden met meer gezondere varianten. Voor elk wat wils dus! Het streven is onze bezoekers van de kantine te stimuleren om een gezondere keuze te maken. In de komende maanden gaan wij hier samen met Sylvia en Mirjam van kantinebeheer stap voor stap mee aan de slag”.