Verenigingen

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 16 tot en met 25 september laten we in heel Almelo zien dat iedereen kan genieten van sport en bewegen. Want sport inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu. Kortom: ‘sport doet iets met je’. Dat is dan ook het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek!

Een vitaal Almelo bereik je niet alleen: hoe meer sportclubs meedoen met de Nationale Sportweek, hoe meer sporters we samen bereiken.  Zo zetten we samen sport en verenigingen op de kaart. Hoe? Door de sport een boost te geven. Hebben jullie leuke ideeën voor sportactiviteiten? Voer ze uit tijdens de Nationale Sportweek! Des te meer geluid we samen maken, des te meer succes.

Sport- en beweegaanbieders kunnen  een impulsaanvraag indienen voor het organiseren van een open training, open dag, clinic, of een andere activiteit bij de club tijdens deze week. We kunnen 10 aanbieders voorzien van de impulsregeling dus wees er snel bij. “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Het aanvraagformulier is hier te downloaden en kan ingevuld retour verzonden worden naar Luc.

 

Kaders & voorwaarden:

  • Er dient voor de tijd afstemming te zijn geweest met een van de verenigingsondersteuners. Ook zal de evaluatie in afstemmen met hun zijn.
  • De activiteit is toegankelijk voor zowel huidige leden en externen
  • De activiteit is gericht op de wijk (bijvoorbeeld buurttoernooi) om beweging in de wijk te stimuleren en ze richting de vereniging te krijgen.
  • De activiteit wordt georganiseerd voor: kinderen, jongeren, volwassenen, senioren of een combinatie van deze doelgroepen
  • De activiteit moet uitgevoerd worden tijdens de Nationale Sportweek
  • De sport- en beweegaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de promotie van de activiteit (Sportbedrijf promoot Almelo breed)
  • Het maximum bedrag is 350 euro, waarbij wordt gekeken naar de omvang en impact van de activiteit voor goedkeuring van het bedrag.
  • De impuls kan worden ingezet voor het stimuleren van gezondheid (gezonde voeding), huur sport- en spelmateriaal, promotiemateriaal en overige stimuleringskosten t.b.v. de activiteit
  • De impuls kan niet ingezet worden voor het betalen van eigen trainers en/of begeleiders
  • De impuls kan niet worden ingezet voor de aanschaf van nieuw materiaal