In the Sportlight

Bewegen is het nieuwe normaal

Het geluid dat al jaren klinkt wordt in deze coronaperiode steeds luider: sport en bewegen is belangrijker dan ooit. Sportbestuurder Joop Alberda en professor neuropsychologie Erik Scherder hebben samenmet een grote groep sportersafgelopen week een helder statement naar buiten gebracht:‘Bewegen is het nieuwe normaal’. Een kreet die het belang van bewegen met dikke stift onderstreept.

De term positieve gezondheid wordt in de sportwereld in toenemende mate gebruikt. Bewegen is vanzelfsprekend eenprachtigmiddel om fit en vitaal te worden en te blijven. Ook op vlakken als dagelijks functioneren, participatie, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal welbevinden speelt sport en bewegen een niet te onderschatten rol.

Sport helpt mensen letterlijk en figuurlijk stappen vooruit. Zo is voor veel Almeloërs de sportvereniging een tweede thuis. Fiets-en wandelgroepen houden de Almelose senioren langer fit en wordt veelal gezien als een ‘sociaal uitje’. Kinderen kunnen zich na een gedegen gymles stukken beter concentreren op taal-en rekenopgaves. Sport inspireert, getuige de vele deelnemers en toeschouwers tijdens sportevents. Bovendien is bewegen een bewezen medicijn in de strijd tegen infecties, virussen en ziektes als obesitas en diabetes.

Juist in deze tijd, waarinweal het bovenstaande zo missen, is bewegen belangrijker dan ooit. Laten we er samen het nieuwe normaal van maken. Vandaag nog. Tot volgende maand!

In the Sportlight

Je las zojuist een column uit het Almelo’s Weekblad. Meer weten over ‘In the Sportlight’? Neem dan contact op met Kim de Wild.

Kim de Wild

Medewerker Verenigingsondersteuning & Actief Betrokken Club

k.dewild@sportbedrijfalmelo.nl