Afgelopen week heeft de 15e basisschool in Almelo een samenwerkingscontract getekend met Sportbedrijf Almelo voor de inzet van een vakleerkracht. In totaal investeren 17 basisscholen in Almelo in de kwantiteit en kwaliteit van het bewegingsonderwijs door het inhuren van vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Sportbedrijf Almelo. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs is een gediplomeerde sportleraar die een opleiding aan een sportacademie heeft gevolgd.

De sportmakelaar van de school en van de wijk
Naast de inzet tijdens de gymles, is de vakleerkracht het aanspreekpunt op de school voor sport en bewegen en een gezonde leefstijl. Zo verzorgt de vakleerkracht naschoolse activiteiten in de wijk, worden er pleinspelen aangeboden en worden kinderen doorverwezen naar Level Up of Move It. Level Up is een activiteit voor kinderen met een motorische achterstand, Move It is juist een extra aanbod voor kinderen met talent voor bewegen. Op dit moment mogen 6 basisscholen in Almelo zich Gezonde School noemen, daarnaast zijn er nog een aantal scholen bezig met de aanvraag. De vakleerkracht kan scholen hierbij ondersteunen. Wil een kind wel sporten, maar hebben de ouders geen financiële mogelijkheden hiervoor, dan is de vakleerkracht ook intermediair van het Jeugdfonds Sport.

Projecten
Naast de inzet van vakleerkrachten worden er het komende schooljaar ook verschillende projecten gedraaid op alle basisscholen, zoals Loopland & Scoren Voor Gezondheid. Bij deze projecten wordt er samenwerking gezocht met verschillende partijen.

Door op veel scholen actief te zijn, ziet de vakleerkracht veel kinderen uit Almelo. Zo hopen Sportbedrijf Almelo en de basisscholen in Almelo met aantrekkelijke lessen de kinderen enthousiast te maken voor sport en bewegen. Naast dat de scholen met de vakleerkracht bewegingsonderwijs kennis en expertise inhuren, ontlasten ze ook de leraren die te kampen hebben met een behoorlijke werkdruk.