Sportkansen voor kinderen en jongeren

Jeugdfonds Sport geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging.

Jeugdfonds Sport

Ieder kind moet een kans krijgen om te scoren

Is uw kind enthousiast geworden voor bepaalde sport door deelname aan een door Sportbedrijf Almelo georganiseerde activiteit of op een andere manier? En zou hij/zij wel lid willen worden van een sportvereniging maar heeft u niet de financiële middelen? Dan liggen er via het Jeugdfonds Sport Almelo kansen voor uw kind(eren)

Doelgroep

Jeugdfonds Sport Almelo is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, woonachtig in de gemeente Almelo, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Folder Jeugdsportfonds

Informatiefolder voor
ouders en verzorgers

Aanmelden?

Een beroep doen op Jeugdfonds Sport Almelo kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die als professional betrokken is bij de opvoeding,begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de school(arts), de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie. Denkt u dat u in aanmerking komt voor Jeugdfonds Sport Almelo? Neem dan contact op met Sportbedrijf Almelo via een van de onderstaande mailadressen.

Wierdensehoek

Saskia Gerrits

s.gerrits@sportbedrijfalmelo.nl

Nieuwstraatkwartier

Michelle Perik

m.perik@sportbedrijfalmelo.nl

Ossenkoppelerhoek

Judith van Egmond

j.vanegmond@sportbedrijfalmelo.nl

Windmolenbroek

Reanke Vrijkorte

r.vrijkorte@sportbedrijfalmelo.nl

De Riet/Nieuwland

Jochem de Goeijen

j.degoeijen@sportbedrijfalmelo.nl

Sluitersveld

Femke Keupink

f.Keupink@sportbedrijfalmelo.nl

Schelfhorst

Joost Kroeze

j.kroeze@sportbedrijfalmelo.nl

Staat jouw wijk er niet bij?

kom je niet uit een van bovenstaande wijken, maar denk je wel in aanmerking te komen voor een bijdrage van Jeugdfonds Sport dan kun je uiteraard ook contact opnemen met een van de bovenstaande intermediairs.

Wel een inkomen maar toch geen sport kunnen betalen?

Het kan gebeuren dat ouders wel een inkomen hebben maar toch het sporten niet kunnen betalen. Indien de intermediair in de financiële motivatie kan aangeven waarom de ouders ondanks het inkomen toch geen geld hebben om het sporten te betalen kan, bij uitzondering, toch een beroep op het Jeugdfonds Sport worden gedaan.

Bijvoorbeeld

Ouders zitten in de schuldsanering, hebben een laag inkomen en veel kinderen, een-ouder gezin met laag inkomen enz. Het bestuur, van Jeugdfonds Sport Overijsel, neemt in dit geval een besluit over de desbetreffende aanvraag.

Jeugdsportfonds