AlgemeenZwemmen

Vertrek Erik Busscher bij Sportbedrijf Almelo

Na een dienstverband van ruim 14 jaar vertrekt Erik Busscher als directeur van Sportbedrijf Almelo. Hij heeft vanaf 2006 aan de basis gestaan van het Sportbedrijf, dat zich onder zijn leiding heeft ontwikkeld tot een organisatie die een grote bijdrage heeft geleverd aan de sportinfrastructuur in Almelo. Erik Busscher heeft met veel inzet, vakmanschap en betrokkenheid daar leiding en sturing aan gegeven. Er zal op passende wijze “corona-proof” afscheid van hem genomen worden.

Erik Busscher: “Bijna 15 jaar werk ik in Almelo voor de sport, eerst alleen verantwoordelijk voor de accommodatie van Het Sportpark en vervolgens zijn we doorgegroeid tot een nagenoeg volwaardig Sportbedrijf Almelo. Niet alleen verantwoordelijk voor de faciliterende kant maar ook zelf actief vanuit het zwembad en met de buurtsportcoaches om de vitaliteit van de Almeloërs te bevorderen. De slogan van Sportbedrijf Almelo is: “voortdurend in beweging”, deze past bij het bedrijf maar ook zeker bij mij. Altijd op zoek geweest naar groei en naar nieuwe kansen. Deze kwamen er dan ook voldoende. Bij Het Sportpark te maken gehad met flinke facilitaire uitdagingen, de overnames van de horecagelegenheden van de diverse sportaccommodaties, de start van de IISPA, het proces naar de oprichting van Sportbedrijf Almelo, de implementatie ervan, de integratie van de sportstimulering en diverse verbouwingen. Naast de opgedane ervaringen mezelf met diverse studies ook persoonlijk kunnen ontwikkelen, waaronder de studie MBA Sportmanagement.

Het is nu echter tijd geworden dat ik op zoek ga naar een nieuwe uitdaging, niet in de organisatie maar daarbuiten, het is tijd voor een wissel. Goed voor mijn ontwikkeling en goed voor Sportbedrijf Almelo. Met ongelofelijk veel trots kijk ik terug op wat we samen hebben bereikt en ik wil iedereen die hierbij betrokken is geweest ontzettend bedanken. Ik ga me nu richten op mijn toekomst en geef daar prioriteit aan. Daarom leg ik mijn werk met onmiddellijke ingang neer.”