Vertrouwenspunt Sport

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. Om dit mogelijk te maken is het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF beschikbaar gesteld voor de zwembadbranche. Hiermee biedt NOC*NSF een luisterend oor voor persoonlijke vragen en dilemma’s die van vertrouwelijke aard zijn. Daarnaast is het mogelijk om voor zwaardere zaken een melding te doen.

Vertrouwenspunt Sport: 0900 202 5590

De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie Vertrouwenspunt Sport  

Gedragscode NPZ

Wij werken conform gedragscode NPZ. Download hier de gedragscode NPZ