Klaar voor de start?

Ga voor goud!

Het behalen van een zwemdiploma voor het jonge kind is erg belangrijk. Tijdens de lessen staat het plezier echter altijd voorop.

Uw kind aanmelden?
Zwemlessen

We bieden kleurrijke zwemlessen

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

A = Aanleren

De vaardigheden van het zwemmen zijn aangeleerd.

B = Basis

Beheerst de basis van het zwemmen.

C = Compleet

Complete beheersing van de vaardigheden van het zwemmen.

Wanneer kan uw kind beginnen?

Vanaf 4 jaar kan uw kind zwemlessen bij ons volgen. Maar u kunt uw kind alvast voorbereiden op de zwemlessen door hem/haar watervrij te maken tijdens het Ouder & Kind zwemmen. Dit is al een goede basis voor de zwemlessen.

Bekijk de tarievenOpeningstijden

Naast het Zwem  – ABC werken wij met gekleurde bandjes.
Elk badje/zwemdiploma heeft een ander kleur bandje.

Zwembandje Blauw

Blauw

Hier leren wij vrij bewegen in het water en drijven.

Zwembandje Oranje

Oranje

Hier leren wij zwemmen met de benen.

Zwembandje Geel

Geel

Hier leren wij alle zwemslagen.

Zwembandje Groen

Groen

Hier springen wij naar ons zwemdiploma.

Zwembandje Zilver

Zilver

We zijn nu een geoefende zwemmer.

Zwembandje Goud

Goud

We zijn nu een echte zwemmer.

Waarom zwemlessen bij Het Sportpark

Bij zwembad Het Sportpark…

 • kan uw kind al vanaf 0 jaar (ouder & kind zwemmen) watervrij worden.
 • bieden we u transparantie via een inkijkje (via beeldschermen en kijklessen)
 • bieden we een comfortabel verblijf tijdens de lessen
 • hebben wij verwarmde instructiebaden (32 graden)
 • krijgt uw kind altijd les van gediplomeerd personeel.
 • bieden wij een gedifferentieerd aanbod
 • is er ruime keuze in lesdagen en tijden en daarnaast ook in het type les en omvang van de groep (en dus tarieven)
 • bieden wij een gegarandeerde doorstroom voor het B- en C-diploma
 • is diplomazwemmen een feestje
 • Bij deelname aan de zwemles mag je op zondag gratis zwemmen en oefenen met een (groot)ouder/verzorger.
Aanmelden
zwemlessen

De 4 zekerheden van het enige echte Zwem-ABC

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC en hebben de officiële Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit betekent dat we elk jaar worden getoetst op een groot aantal kwaliteitscriteria, die leiden tot de volgende 4 zekerheden voor ouder en kind:

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat uw kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
 • Wij hanteren een helder beschreven zwemlesmethode. Tijdens de zwemles wordt u als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind.
 • Uw kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het Nationale Zwemdiploma C voldoet uw kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Dit officiële diploma wordt bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitvoering van verschillende beroepen.
 • Constante kwaliteit, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen. Bij elk moment van diplomazwemmen is er daarnaast een Examinator Nationale Zwemdiploma’s aanwezig.

Een vertrouwensband met de zweminstructeur

Kinderen hebben behoefte aan structuur. Vooral tijdens het eerste gedeelte van het zwemtraject is het belangrijk voor het kind om een vertrouwensband op te bouwen met de lesgever. Wij streven er dan ook naar om zoveel mogelijk met vaste lesgevers per lesgroep te werken.

Om het leerproces vlot te laten verlopen hebben we onze lesmethodiek iets aangepast. Iedere lesgroep heeft één of twee vast zweminstructeurs die gedurende de hele zwemopleiding bij de lesgroep blijft. De instructeur leert de kinderen én hun ouders/verzorgers goed kennen zodat communicatie soepel kan verlopen.

Natuurlijk krijgen kinderen een bandje met een nieuwe kleur als ze er aan toe zijn. De opdrachten die dan worden gegeven horen bij het volgende lesniveau. Als een kind in een groep ver voor of achter loopt zal onze coördinator Rianne Lubbers contact met je opnemen om te kijken of je kind in een andere groep beter past.

Maak kennis met het team

Ook voor u een comfortabel verblijf

Tijdens de zwemlessen van uw kind kunt u in onze vernieuwde entree wachten. Via 3 beeldschermen kunt u de zwemlessen van uw kind volgen onder het genot van een kopje koffie of thee. Op ieder scherm worden live beelden van1 bad getoond. In onze entree is er een kinderspeelhoek en heeft u de mogelijkheid bij onze “info corner” gebruik te maken van de touchscreens om te internetten.

Indien u het pand verlaat, verzoeken wij u een mobiele nummer achter te laten bij de receptie. Wij vinden het belangrijk dat wij u kunnen bereiken als uw kind bijvoorbeeld plotseling ziek wordt of een ongelukje krijgt.

Niet Roken

Roken is niet toegestaan

Sport en roken gaan niet samen en meeroken is ook schadelijk voor de gezondheid. In het gehele sportcomplex is roken niet toegestaan.

Unieke Kijklessen

Unieke kijklessen

Elke week na het A diplomazwemmen zijn er de kijklessen. Tijdens deze lessen kunt u  de vorderingen van uw kind bewonderen. Ook mag er 1 zwemvaardige volwassene per kind meezwemmen met de les. De instructeur zal aan het einde van de les de vorderingen van je kind bespreken. Natuurlijk zijn opa’s en oma’s e.a. ook van harte welkom. Als zij willen kijken is ons verzoek om even te wachten in de entree voor aanvang van de les (niet meegaan naar de kleedkamers). Als de les start kan de collega van de receptie de poortjes openen.

Heb je vragen over de voortgang van je kind?

Je hoeft natuurlijk niet te wachten met vragen tot er kijklessen zijn. Je kunt altijd na de les bij de instructeur informeren hoe het gaat. Als er bijzonderheden zijn voor die dag, loop dan gerust even met je kind mee naar de les. De receptioniste kan ook bij veel vragen helpen of zullen je verwijzen naar de instructeur of zwemlescoördinator.

Diplomazwemmen is bij ons een feestje!

Als uw kind voldoet aan de eisen voor een diploma, krijgt hij/zij een aanmeldingsformulier voor het diploma zwemmen. Het aanmeldingsformulier wordt uitgereikt door de instructeur en dient na afloop van de zwemles (of uiterlijk op de woensdag voorafgaande aan het diploma zwemmen) vóór 18.00 uur ingeleverd te worden bij de receptie. U dient het formulier op tijd in te leveren, anders ontvangt uw kind niet het diploma bij het afzwemfeest.

Diplomazwemmen

Het afzwemfeest

Als uw kind mag afzwemmen zult u vast de vlag wel willen uitsteken en daarom hangen wij de vlaggetjes op en maken er een groot feest van. Opa’s en oma’s, broertjes, zusjes en natuurlijk papa’s en mama’s zijn van harte welkom. Kortom bij ons is diploma zwemmen echt altijd feest!

Bekijk de zwemleskalender

Handig om te weten

Belangrijke informatie altijd melden

Om een zorgvuldige begeleiding van uw kind te garanderen, verzoeken wij u informatie die van belang is voor de lesgever van te voren door te geven. Denk hierbij aan b.v. beperkingen, ziekte, belangrijke onderzoeken of gebeurtenissen. Dit kunt u doen via de e-mail: hetsportpark@sportbedrijfalmelo.nl

Scannen van het toegangspasje

U kunt door middel van onze toegangspoortjes entree tot Zwembad Het Sportpark krijgen. Hiervoor dient u voor de zwemles en op zondag (gratis voor 1 ouder en 1 kind) altijd het toegangspasje mee te nemen.

Voor de zwemles kunt u meerdere keren het pasje scannen (brengen en ophalen) en zal er maximaal 1 beurt geregistreerd worden (dus geen extra lessen afgeschreven worden). Zie onderstaande werkwijze.

Als het abonnement niet geldig is, omdat u dit bijvoorbeeld niet verlengd heeft, dan zal de display een rode melding geven en heeft u op dat moment geen toegang tot het zwembad. U kunt het abonnement thuis verlengen via onze internetsite www.zwemmeninalmelo.nl Dit kan d.m.v. uw inloggegevens die u per mail heeft ontvangen. Dit voorkomt wachttijd voor u bij onze entree. Mocht u geen inloggegevens via de mail hebben ontvangen, kunt u dit bij de receptie melden om dit alsnog te verkrijgen. Tevens heeft u de mogelijkheid dit bij de receptie te doen of door middel van de betaalautomaat in onze entree.

Door het scannen van de pas kan de lesgever zien dat uw kind aanwezig is. Mocht uw kind dan niet in de lesgroep aanwezig zijn, is dit een signaal voor de lesgever om uit te zoeken wat er aan de hand is.

Werkwijze tourniquet (poortjes)

Ingang

Plaats het pasje voor de scanner (glasplaatje aan de voorkant)

 • Het poortje zal links van u open gaan;
 • Uw kind kan door het poortje lopen. Zelf dient u te wachten tot het poortje gesloten is en kunt u nogmaals het pasje scannen om tevens toegang te krijgen;
 • Bij meerdere personen dient er voor iedere persoon apart gescand te worden en kan men niet tegelijk door het poortje. Dan geeft het systeem een alarmsignaal;
 • Ook geeft het systeem een alarmsignaal als iemand vlak voor de gesloten poortjes staat;
 • Op het scherm kunt u de naam van uw kind lezen en is zichtbaar tot wanneer het pasje geldig is;
 • Als u geen “tegoeden” meer heeft, wordt het scherm rood. In dat geval dient u de kaart te verlengen bij de receptie of bij de betaalautomaat.

Uitgang
U kunt naar buiten lopen door het rechterpoortje. (LET OP: ook hier één voor één)

Onze huisregels en voorwaarden

In de kleedkamer

Omkleden: u kunt uw kind zelf helpen bij het omkleden in de daarvoor bestemde kleedkamer. De regel is dat het geslacht van de volwassene bepalend is voor de kleedkamerkeuze. De mannelijke begeleiders gaan mee naar de herenkleedkamer en de vrouwelijke begeleiders naar de dameskleedkamer.

Hygiëne

In verband met de hygiëne in Zwembad Het Sportpark is het betreden van zwemzaal, douches en gangen met straatschoeisel niet toegestaan. De ‘overschoentjes’ zijn gratis te verkrijgen in de mand bij de kleedkamers. Wij adviseren de kinderen om slippers te dragen. Deze maatregel is noodzakelijk omdat de zorg voor een hygiënisch bad voor u en voor ons van groot belang is.

Zin in zwemles

Kun je niet wachten om te beginnen met zwemles? Voor al je vragen over zwemlessen of je aanmelding loop je bij ons binnen.

Uw kind aanmelden

Heeft u vragen of een klacht?

Heeft u betreffende de zwemlessen vragen of eventueel een klacht dan verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van de daarvoor bestemde formulieren.

Bij klachten en/of vervelende ervaringen vinden wij het belangrijk dat er mét ons gesproken wordt en niet alleen over ons. Wij staan open voor opbouwende kritiek, maar ook een compliment is van harte welkom.

Ik heb een vraagIk heb een klacht